Unikátna podstielka
pre domácich miláčikov
a hospodárske zvieratá

Sme distribútorom pre Slovenskú republiku

Distribuujeme podstielku značky ProBioBED. Ide o unikátnu ochrannú probiotickú podstielku pre domácich miláčikov i hospodárske zvieratá.

Podstielka ProBioBED je kombináciou prírodného absorbčného materiálu na báze celulózy- drevených hoblín, ktoré sú v priebehu výroby dôkladne vysterilizované a následne obohatené o unikátne stabilizovanú probiotickú kultúru ProBioSORB. Hlavnou zložkou je stabilizovaná enkapsulovaná probiotická Lactobacillus sp. kultúra, schopná stabilne prežívať v podstielke a pozitívne tak pôsobiť na zdravie chovaných zvierat.

ProBioSORB sme dodatočne obohatili o podpornú prebiotickú zložku. Prebiotikum je špecifická prírodná zložka na báze vlákniny, ktorá je akousi potravou pre probiotické baktérie a je schopná extrémne rýchlo naštartovať aktivitu probiotických baktérií.

Účinky aktívnej látky ProBioSORB v stelive

Ďalšie výhody podstielky ProBioBED

EkológiaPri výrobe a distribúcii v maximálnej miere dbáme na šetrný prístup k prírodným zdrojom a životnému prostrediu.

NAKLADANIE S POUŽITOU PODSTIELKOU A JEJ RECYKLÁCIA

Podstielka je klasifikovaná ako biologicky rozložiteľný odpad - bioodpad(BRO) a preto je možné ju po jej použití spracovať kompostovaním. Pri kompostovaní je dôležitý nielen prístup vzduchu, dostatočná vlhkosť materiálu a výskyt živých organizmov, ale tiež prítomnosť anorganických látok, najmä uhlíka a dusíka, ktoré výrazne urýchľujú proces kompostovania. Tieto látky sú v hojnej miere obsiahnuté v exkrementoch chovaných zvierat. Kompostovanie drevoviny a celulózy vyžaduje dostatočné prevzdušnenie, ktoré možno docieliť prehadzovaním kompostovanej hmoty. Konečný materiál je pripravený na aplikáciu do pôdy.

Produkty


1 balenie:

ProBioBED CLASSIC 550l ProBioBED PLUS 480l ProBioBED SOFT 300l
ProBioBED CLASSIC 480l ProBioBED PLUS 480l ProBioBED SOFT 300l

7,92€ bez DPH

9,58€ bez DPH

5,83€ bez DPH

9.50€ s DPH

11.50€ s DPH

7.00€ s DPH

Sterilná bezprašná podstielka Ochranná probiotická podstielka Jemná sterilná podstielka

Kontakt

Distribútor pre Slovenskú republiku

Marek Hanák
Dolné Borody 806
Dvorníky nad Váhom
92056
Slovenská republika
DIČ: SK1076621700

tel.: +421 940 655 223
e-mail: probiobed.sk@gmail.com